Programma duurzame bollenteelt Drenthe


Drie jaar aan de slag in Westerveld

Van 2021 tot en met 2023 is de gemeente Westerveld een van de landelijke proefgebieden om stappen te zetten richting een duurzame bollenteelt. In het programma werken overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de lelieteelt ­structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Door middel van experimenten op praktijkschaal en meerjarige proeven testen we nieuwe methodes en systemen die sterk bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting. Omwonenden en organisaties worden nauw betrokken bij de resultaten en regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang.

Verduurzamen van de teelt

De lelieteelt is een onderwerp dat de gemoederen in Westerveld flink bezighoudt. Inwoners maken zich zorgen over hun gezondheid en hun directe leefomgeving, vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Telers willen minder middelen gebruiken, maar hebben dan leliesoorten nodig die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. En middelen die minder milieubelastend zijn moeten ook voor de lelieteelt beschikbaar komen. Gedeputeerde Henk Jumelet legt uit dat we met het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe juist op die punten bezig zijn om de teelt te verduurzamen: “Doel is om te komen tot de teelt van kwalitatief goede bloembollen waarmee je de leefomgeving zo min mogelijk belast. Of dat een andere manier van spuiten is, met andere middelen of door aanleg van bufferstroken met bloemrijke akkerranden, daarnaar zijn de telers samen met onderzoeksinstituut HLB uit Wijster op zoek. Ze zijn inmiddels al met diverse veldproeven aan de slag om uit te vinden wat goed werkt.”

Met betrokkenen in gesprek

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), de landelijke branchevereniging voor de bloembollensector werkt op meerdere plekken in Nederland met haar kwekers en telers aan onderzoeksprojecten om de bloembollenteelt verder te verduurzamen.

Voorzitter Jaap Bond: ”Die veldproeven zijn heel belangrijk, niet alleen voor Westerveld, maar voor de sector in zijn geheel. Maar wat ook werkt is om gedurende het traject met alle betrokkenen in gesprek te zijn: van onderzoekers en telers tot inwoners en aanwonenden van agrarische percelen, teeltadviseurs en de overheden. Waar loop je tegenaan, wat zijn alternatieven, waar kun je nog meer verbeteren? Samen komen we verder!”

Wethouder Jelle de Haas: “Samen hebben we de verantwoordelijkheid om het platteland leefbaar te houden en te zorgen voor een fijne leefomgeving met respect voor elkaar. Ik hoop dat de pilot bijdraagt aan een gemeente Westerveld waar partijen elkaar respecteren en vinden in de dialoog.“


Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV en uitgevoerd door HLB research and consultancy in agriculture samen met telers, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Gemeente Westerveld, Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Agrifirm, CAV Agrotheek en WPA Robertus en Alb.Groot.