Informatiebijeenkomst Duurzame bollenteelt Drenthe


Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over duurzame bollenteelt in Drenthe op woensdag 22 maart 2023. Iedereen die meer wil weten over de stappen naar een duurzame teelt is van harte welkom!

Eerste resultaten Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

Natuurlijk staat het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe hier geagendeerd. Doel van het programma is om te komen tot een meer duurzame en vitale lelieteelt, in de eerste plaats in de gemeente Westerveld, maar die ook kan leiden tot duurzame teelt en met minimale milieu impact in geheel Drenthe en op landelijke schaal. Met dit programma wordt vooral veel ervaring opgedaan in de praktijk, met experimenten en onderzoeken in proefvelden op het land. Janny Peltjes, CEO van HLB deelt de eerste resultaten van de praktijkproeven tot nu toe. Daarnaast zal André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, ons een beschouwing geven over het perspectief van de akkerbouw.

Programma

16.30 uur Inloop
17.00 uur Welkom door Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe
17.10 uur Presentatie programma DBD en eerste resultaten van onderzoek door Janny Peltjes, CEO HLB
17.45 uur Uitreiking van de Rob Faasen Wisselbokaal* door Jaap Bond, voorzitter KAVB
18.00 uur Gezamenlijk eten
19.00 uur ‘Het perspectief van de akkerbouw’ door André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw
19.30 uur Tijd voor Reflectie: in gesprek met de aanwezigen in de zaal
20.00 uur Afronding en napraten met hapje & drankje
21.00 uur Einde bijeenkomst

* Rob Faasen Wisselbokaal wordt sinds 2005 uitgereikt als prijs voor onderscheidende activiteiten op het gebied van waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen.

Aanmelden

Komt u ook naar deze bijeenkomst? Meld u dan aan voor 15 maart!

Waar?

De Schildhoeve
Fluitenbergseweg 69
Fluitenberg