Vraag en antwoord


De vragen en antwoorden hebben betrekking op alle open teelten. Gewasbescherming wordt in alle teelten toegepast en de regels daarvoor zijn dezelfde. De uitdagingen om dit op een verantwoorde en duurzame manier toe te passen, zijn dan ook gelijk in alle akkerbouwmatige teelten.

Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

Veelgestelde vragen - Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

Pilots / experimenten verduurzamen bollenteelt

Veelgestelde vragen - Pilots / experimenten verduurzamen bollenteelt

Gezondheid

Veelgestelde vragen - Gezondheid

Toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen

Veelgestelde vragen - Toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen