Open Dag zaterdag 2 juli 2022 van 13.00 - 16.00 uur


Een duurzame en vitale bollenteelt met zo min mogelijk impact op mens en milieu. Om dat te bereiken, zijn bollentelers bezig met allerlei proeven en experimenten.

Bollentelers in Westerveld leiden inwoners en andere belangstellenden op zaterdag 2 juli graag rond op hun proefvelden. Ze leggen bijvoor- beeld uit hoe ze virussen in de bollen en onkruid proberen te bestrijden met zo min mogelijk of geen milieubelastende middelen.

Komt u ook?

U bent van harte welkom op de volgende locaties

  • Oldendieverveldweg, Diever (ten westen van Oldendiever)
    Proef: verlagen milieubelasting bij virusbestrijding
  • Soerte, Wapse (ten oosten van Wapse, nabij kruising Ten Darperweg (N855)/Soerte)
    Proef: hebben Tagetes (afrikaantjes) ook luizenwerende werking bij lelies?
  • Leemweg, Wapse (ten oosten van Wapse)
    Proef: verlagen van milieubelasting bij onkruidbestrijding

U kunt de locaties vanaf de openbare weg herkennen aan de vlag met het logo van Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe.


Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV en uitgevoerd door HLB research and consultancy in agriculture samen met telers, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Gemeente Westerveld, Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Agrifirm, CAV Agrotheek en WPA Robertus en Alb. Groot.