Uitnodiging informatiebijeenkomst


Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over duurzame bollenteelt in Drenthe op woensdag 15 november 2023. Iedereen die meer wil weten over de stappen naar een duurzame teelt is van harte welkom!

Doel van het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is te komen tot een meer duurzame lelieteelt met minimale milieu impact. In de eerste plaats in de gemeente Westerveld, maar ook in Drenthe en op landelijke schaal. Met dit programma wordt veel ervaring opgedaan in de praktijk, met experimenten en onderzoeken op verschillende proefvelden. Janny Peltjes, CEO van HLB geeft allereerst een toelichting op diverse experimenten die binnen het programma plaatsvinden op het gebied van weerbaar telen, zoals biologische teelt, geïntegreerd onkruid te lijf gaan en methoden om virus en schimmels te beheersen op een innovatieve manier. Daarna geeft onderzoeker Jan-Paul Zock van het RIVM een presentatie over een nieuw uit te voeren onderzoek naar gezondheidseffecten van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in Nederland. Dit voeren zij uit in opdracht van LNV. Na het eten gaan de deelnemers van Duurzame Bollenteelt Drenthe in gesprek over verduurzaming en de kennis die zij samen opdoen.

Programma
Aanvang Programma
16.30 uur Inloop
17.00 uur Welkom
17.05 uur Presentatie ‘Weerbaar telen binnen DBD’ door Janny Peltjes van HLB
17.25 uur Presentatie Onderzoeksproject OBO-2: Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden door Jan-Paul Zock van het RIVM
18.00 uur Gezamenlijk eten
19.00 uur Panelgesprek ‘Op weg naar een duurzame bollenteelt’ met deelnemers van Duurzame Bollenteelt Drenthe
20.00 uur Afronding en napraten met hapje & drankje
21.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden

Komt u ook naar deze bijeenkomst? Meld u dan uiterlijk 8 november 2023 aan!
Namens de stuurgroep Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe,

Jisse Otter,
gedeputeerde provincie Drenthe


Wanneer? Woensdag 15 november 2023 van 16:30 tot 21:00 uur

Waar? De Schildhoeve, Fluitenbergseweg 69. 
Fluitenberg