Uitnodiging Verdiepingssessie praktijkproeven


Binnen het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe werken we aan een meer duurzame en vitale lelieteelt. In de eerste plaats in de gemeente Westerveld, maar die ook kan leiden tot duurzame teelt en met minimale milieu impact in geheel Drenthe en op landelijke schaal. We doen onder meer ervaring op in de praktijk, met experimenten en onderzoeken in proefvelden op het land.

Tijdens de informatiebijeenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe van 22 maart 2023 lichtte Janny Peltjes van HLB de eerste resultaten van de praktijkproeven toe. Voor wie geïnteresseerd is in de technische details, kondigden we een verdiepingssessie aan. En daarvoor is nu een datum geprikt: de bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 12 juni van 13.30 tot 16.30 uur op een van de proefvelden in de buurt van Dwingeloo. Wij laten u daar ter plekke het bioveld en de wiedegproef zien. En natuurlijk is er volop ruimte om uw vragen te stellen.

Programma Verdiepingssessie praktijkproeven

13.30 uur: Welkom met koffie en thee

13.45 - 16:30 uur: Korte uitleg over het bioveld en de proeven 2023. Verdieping aan de hand van vragen en interesse van bezoekers. Bijvoorbeeld uitleg over beheersing van schimmels en onkruid, biologische teelt en biodiversiteit.


Aanmelden

Wilt u ook deelnemen aan deze verdiepingssessie? Geef u dan uiterlijk woensdag 7 juni 2023 op door het antwoordformulier in te vullen. We hebben plaats voor 50 personen. Als er meer belangstelling is, kan op een later moment nogmaals een sessie worden georganiseerd.

Heeft u wel belangstelling, maar kunt u niet op 12 juni? Vul dan dit formulier in.