Uitnodiging Webinar-reeks: Landbouw met minder chemie, hoe dan?


Het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De programma’s die daar onderdeel van uitmaken wisselen onderling hun kennis en expertise uit. Eén van die programma’s is het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Wij attenderen u graag op de webinar-reeks die zij dit winterseizoen organiseren. Hierin delen ze de opgebouwde kennis en ervaringen uit een groot aantal experimenten en sectoren. Deelname is gratis.

Webinars van Praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’

Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd op het gebied van kennis en vakmanschap van telers en adviseurs. Programmacoördinator Bart Jan Wulfse: “Gewassen telen op basis van het pakket gewasbeschermingsmiddelen dat in 2030 naar verwachting nog gebruikt mag worden, is zeer uitdagend. Dit vraagt een verdere ontwikkeling van weerbare teeltsystemen met gezonde planten. Binnen het praktijkprogramma beantwoorden we de vraag: ‘Hoe dan?’. In deze webinar-reeks delen we de reeds opgebouwde kennis. Dit doen we door ervaringen uit verschillende sectoren te delen en telers concrete handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan.”

De webinars vinden steeds plaats op de woensdagavond. Onderwerpen zijn onder meer: aan de slag met een weerbaar teeltsysteem, de inzet van biostimulanten en biocontrol én groenbemesters vernietigen en onkruidbeheersing zonder glyfosaat. De webinars worden ingevuld door 3 inhoudelijke deskundigen, waaronder altijd een teler. Er is natuurlijk volop gelegenheid voor het stellen van individuele vragen. U bent van harte uitgenodigd om een of meerdere webinars te volgen.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Meld u aan via het aanmeldformulier. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link waarmee u kunt inloggen. Bent u niet in de gelegenheid om een webinar te volgen? Meld u dan toch aan, want na afloop ontvangt u een terugkijklink.

Heeft u vragen? Stel ze aan Ben Seubring, onderzoeker van HLB: b.seubring@hlbbv.nl.


Over het praktijkprogramma

Het praktijkprogramma 'Weerbaarheid in de praktijk' is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen stappen naar weerbare teeltsystemen. In 13 pilots en expertteams wordt gewerkt aan het vullen van de gereedschapskist van telers met nieuw instrumentarium om hun gewassen op duurzame wijze gezond te houden en om plant- en teeltsystemen weerbaarder te maken.