Veelgestelde vragen - Gezondheid


De Gezondheidsraad heeft zich in samenwerking met het RIVM gebogen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico's lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Zo heeft de Gezondheidsraad zich gebogen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico's lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Dat onderzoek heeft geleid tot het advies om een blootstellingsonderzoek uit te voeren. Dit blootstellingsonderzoek is inmiddels uitgevoerd. De resultaten van het verkennend gezondheidsonderzoek en het blootstellingsonderzoek van het RIVM zijn te vinden op: www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl

Voor vragen over gezondheid in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen kunt u terecht bij GGD Drenthe. Bij de GGD kunt u informatie krijgen over de invloed van de omgeving op de gezondheid. Ook kan de GGD adviezen geven, bijvoorbeeld over hoe blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen kan worden beperkt. Als er veel dezelfde vragen en meldingen binnenkomen bij de GGD, dan heeft dit een signalerende rol. Deze signalen kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen in beleidsadvisering of er kan worden gekeken naar nut en mogelijkheden van onderzoek.

Het is altijd aan te raden om gezondheidsklachten te bespreken met de huisarts.

Kijk voor informatie ook op https://ggdleefomgeving.nl/