Veelgestelde vragen Pilots / experimenten verduurzamen bollenteelt


Door middel van pilots en experimenten op diverse velden worden nieuwe methodes en systemen getest. Doel is het verduurzamen en het verlagen van de milieubelasting van de bollenteelt.

In de teelt van lelies is een groot uitdaging het weerbaarder maken van het teeltsysteem tegen luizen, virussen en onkruid. Een groot gedeelte van het middelengebruik in de lelieteelt is gerelateerd aan luisbestrijding, de voorkoming en verspreiding van virussen en andere ziektes en onkruidbestrijding.