Veelgestelde vragen Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe


In het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe werken overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de bollenteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Door middel van experimenten op praktijkschaal en meerjarige proeven worden nieuwe methodes en systemen getest, die sterk bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting. Omwonenden, belangstellenden en bewonersgroepen worden nauw betrokken bij de resultaten en regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang.