Veelgestelde vragen - Toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen


Gewasbeschermingsmiddelen kunnen niet zomaar worden gebruikt. Er gelden strenge eisen. Er is een wet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert. Er mogen alleen middelen worden gebruikt, die zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), een onafhankelijke instantie van de rijksoverheid.